Kompatibilita s Rybami a Kozorožcom

  Kompatibilita zverokruhu Ryby a Kozorožec

Jemná a vyživujúca povaha Rýb prináša veľké pohodlie trochu ťažkopádnemu Kozorožcovi, pomáha im cítiť sa bezstarostnejšie a uvoľnenejšie. Kozorožec nachádza obohatenie a pohodlie s Rybami, cíti sa dostatočne bezpečne na to, aby konečne zdvihol päty a pustil kontrolu.

Ryby medzitým oceňujú schopnosť Kozorožca poskytnúť bezpečný obal, v ktorom môžu ich emócie prúdiť a nájsť si oddych od drsnosti života. Tento základ podpory pomáha Rybám prekonať ich prirodzenú introverziu a odhaliť viac zo svojej citlivej a nápaditej povahy.

Zlučiteľnosť priateľstva medzi Rybami a Kozorožcom

Títo dvaja nájdu medzi sebou viac harmónie ako napätia, pretože v hlavných otázkach zmýšľajú rovnako. Aj keď nesúhlasia, pokúsia sa navzájom presvedčiť diplomatickým a tolerantným spôsobom.Kozorožec môže byť konzervatívnejší a podozrievavý voči abstrakciám a éterickým ideálom a určite menej citlivý a emocionálne vnímavý ako Ryby. Pokiaľ ide o ezoterické predmety, ako je astrológia alebo reinkarnácia, Ryba možno bude musieť pomôcť koze, aby bola flexibilnejšia a otvorenejšia vo svojom myslení.

Preukázaním svojej prirodzenej tolerancie, trpezlivosti a láskavosti môžu Ryby pomôcť uvoľniť duševnú nepružnosť kozy. Dávajú si pozor na to, aby svoje argumenty prezentovali vyváženým a rozumným spôsobom a vedia, že je lepšie na nich emocionálne útočiť alebo podľahnúť drámam, aby vyjadrili pointu.

Ryby však môžu byť príliš náchylné na otáľanie alebo ľahkomyseľnosť na Kozorožca, ktorý môže byť dosť neochvejný, tvrdohlavý a načasovanie. Obaja sa teda musia učiť zo svojich prístupov, aby našli zdravšiu rovnováhu.

Existuje možnosť, že Kozorožec ovládne Ryby a bude ovládať ich výraz, až kým sa ich osobnosť nestane len tieňom ich skutočného ja. Potom sa ryby môžu obrátiť na nezdravé únikové cesty, ako je podvod alebo zneužívanie návykových látok, aby unikli zo svojho uväznenia.

Títo dvaja môžu mať podobný vkus na jemnú, klasickú, plynúcu hudbu a jemný humor a ironický vtip. Obaja majú radi súkromie a trávenie času na tichých miestach, s niekoľkými milovanými blízkymi, namiesto miešania sa s veľkými skupinami.

Zlučiteľnosť vzťahu medzi Rybami a Kozorožcom pre manželstvo

Ryby nie sú formálne ani tradičné a neberú spoločenské dekórum príliš vážne. Kozorožec je medzitým dosť formálny a doháňa ho spoločenské postavenie a rozlíšenie.

Koza je vo všeobecnosti mäkká a skromného vzhľadu a často dôstojná a vyrovnaná vo svojich manieroch. Ako také netolerujú nedbanlivosť a hrubé správanie Rýb, najmä na verejnosti, kde to môže byť zdrojom obrovských rozpakov.

Koza je odhodlaná získať uznanie a spoločenský obdiv, aj keď je ich okruh dosť malý. Jednoducho sa potrebujú dostať na vrchol v akejkoľvek oblasti, ktorej sa venujú, či už pracujú pre seba alebo pre iných.

Kozorožec uprednostňuje zostať v blízkosti rodiny, vlastnej aj svojich partnerov. Ryby tak budú musieť nájsť spôsob, ako zapadnúť aj do svojej rodiny. Aj keď sa Ryby môžu spočiatku brániť takémuto zapleteniu, časom vyrastú a nájdu také úzke citové väzby, ktoré sú zdrojom pohodlia a stability.

Rodinný čas však môže byť pre Rybu priveľký, ak majú pocit, že to zasahuje do ich súkromia. Nemajú radi svojich príbuzných, rozšírených alebo iných, ktorí poznajú každú ich myšlienku, čin alebo životnú voľbu. Ak sa budú akýmkoľvek spôsobom obmedzovať, či už fyzicky alebo psychicky, budú nervózni a podráždení.

Keď majú Ryby dostatok priestoru a slobody na túlanie sa, v skutočnosti nemusia ísť príliš ďaleko a môžu byť lojálni a oddaní. Ale ak sa cítia zaškatuľkovaní, môžu byť v pokušení utiecť a nájsť viac slobody v iných rukách.

Kozorožec môže byť ľadový a stiahnutý, keď je nahnevaný, ale nie je pravdepodobné, že by podľahol emocionálnym prejavom. Ak sa Koza stane paranoidnou a očakáva, že Ryby budú neverné a bude na ne nadávať na ich podozrenia, Ryby sa môžu oddávať nevere, len aby im dali lekciu. Medzitým, ak koza oznámi, že dôveruje integrite svojho partnera, je pravdepodobnejšie, že Ryby budú lojálne. V skutočnosti sa budú hanbiť, že zradia dôveru, ktorú do nich partner vložil.

Čím viac lásky, pozitivity a bezstarostného dobrodružstva môže koza priniesť rybe, tým lepšie pre ich spojenie, pretože Ryby sa môžu každý deň ľahko nudiť rovnakou nudnou rutinou.

Ryby a Kozorožec v posteli

Kozorožec môže byť zo začiatku plachý, no akonáhle sa otvoria, dokážu byť vo svojom prístupe k intimite veľmi priamy a otvorene žiadať o to, čo chcú. Rybársky prvok vodného toku a predstavivosti a zemitá zmyselnosť Kozorožca sa spájajú a vytvárajú kaleidoskopický zdroj nekonečného potešenia a objavovania.

Kozorožec je pri milovaní viac žiadostivý a Ryby oduševnenejšie. Obaja si užívajú erotickú príťažlivosť bozkávania, predohry, masáže a láskyplných dotykov. Ryby majú obrovskú citlivosť a dokážu presne vycítiť, čo koza potrebuje, aby sa otvorila a skutočne pustila do výšin fyzického potešenia.

Ryby môžu mať občas pocit, že Kozorožec nie je dostatočne romantický a Koza môže mať pocit, že Ryba je pri milovaní príliš prelietavá a prelietavá. Môžu však využiť svoju silnú schopnosť komunikovať s otvoreným srdcom na zvládnutie takýchto problémov. Keď sa toto porozumenie dosiahne, môže to výrazne posilniť ich vášeň a sexuálnu túžbu.

Emocionálna kompatibilita Ryby a Kozorožca

Kozorožec musí nájsť spôsob, ako nájsť rovnováhu medzi spoľahlivosťou ako skala a dostatočne mäkkým, aby zodpovedal hravej energii a meniacim sa túžbam Ryby. Musia sa naučiť byť bezstarostnejší a prispôsobivejší, aby mohli plynúť s premenlivými emóciami rýb. Našťastie je Koza obdarená silným odhodlaním, ako aj trpezlivosťou a múdrosťou na dosiahnutie takého ambiciózneho cieľa.

Najväčším darom, ktorý Kozorožec Rybám prináša, je ich pohodlie a spoľahlivosť. Ryby vedia, že sa môžu obrátiť na kozu, keď sú zranené alebo sklamané, aby upokojili svoje rany. Najväčším darom, ktorý Ryby na oplátku dávajú koze, je ich krásna predstavivosť a iskrivé vízie, ktoré pomáhajú oslobodiť srdce Kozorožca z jeho vlastného väzenia.

Percento kompatibility Ryby a Kozorožca

Dôvera: 70%

Ryby sú náchylné na klamanie a Kozorožcovi chvíľu trvá, kým skutočne dôveruje druhým.

Emócie: 70 %

Kozorožec rád zatvára svoje emócie a môže preto označiť Ryby za príliš citlivé a citlivé.

Intelekt: 80%

Kozorožec oceňuje tradičné učenie sa kníh, zatiaľ čo Ryby sú skôr vymyslené, nelineárne vizionárky a snílky.

Hodnoty: 70 %

Kozorožec oceňuje stabilitu, zatiaľ čo Ryby oceňujú predstavivosť a dobrodružstvo.

Pohlavie: 80%

Zemitá zmyselnosť kozy sa pekne snúbi s plynulosťou v oblasti milovania, citlivým dotykom a romantickým srdcom.

Aké sú známe páry Ryby a Kozorožca?

Kevin Costner (Kozorožec) a Christine Baumgartner (Ryby), Federico Fellini (Kozorožec) a Giulietta Masina (Ryby), Patrick Dempsey (Kozorožec) a Rocky Parker (Ryby).

Aké znamenia sú vhodné pre Kozorožca?

Koza dobre vychádza s ostatnými zemskými znameniami, Býkom a Pannou, a nachádza výživnú revitalizáciu prostredníctvom vodných znamení, Škorpióna a Ryby.

Hodia sa Ryby a Kozorožec do manželstva?

Ryby a Kozorožec môžu vybudovať šťastný zväzok, pretože koza poskytuje rybe bezpečie a istotu a ryba pomáha rozširovať kozu víziu a emocionálnu citlivosť.

Viac kompatibility

Ryby a Baran Kompatibilita

Ryby a Býk Kompatibilita

Ryby a Blíženci Kompatibilita

Ryby a Rakovina Kompatibilita

Ryby a Leo Kompatibilita

Ryby a Panna Kompatibilita

Ryby a Pound Kompatibilita

Ryby a Škorpión Kompatibilita

Ryby a Strelec Kompatibilita

Ryby a Kozorožec Kompatibilita

Ryby a Vodnár Kompatibilita

Ryby a Ryby Kompatibilita

Vlastnosti muža zverokruhu:

Muž Baran // Muž Býk // Muž Blíženec // Cancer Man

Muž Lev // Muž Panna // kilový muž // Muž Škorpión

Muž Strelec // Muž Kozorožec // Muž Vodnár // Muž Ryby

Vlastnosti ženy zverokruhu:

Žena Barana // Žena Býk // Žena Blíženec // Žena s rakovinou

Žena Lev // Žena Panna // Žena Váhy // Žena Škorpión

Žena Strelec // Žena Kozorožec // Žena Vodnár // Žena Ryby