Kompatibilita Barana a Rýb

  Kompatibilita Barana a Rýb

Predstavujúc svet so začiatkom a koncom astrologického cyklu evolúcie, Baran aj Ryby ako archetypálne osobnosti predstavujú duchovné hranice narodenia a smrti.

Z tohto dôvodu majú úplne odlišné, no rovnako vysoké ideály, zodpovedné za dve hranice skúsenosti nášho ľudského života a jeho prehlbujúceho sa procesu s vonkajším svetom a našou tvorivou realitou v každej fáze.

Baran ako najmladší zo znamení symbolizuje zapálenie ohňa života; začiatok všetkého nového. Jeho asertívna, vedúca a inšpiratívna úloha sa pohybuje iba jedným smerom; dopredu.Priamo, aby som bol presný, bez dôvodu alebo potreby obzerať sa späť a držať nejakú zášť. Táto vlastnosť formuje zodpovednosť a schopnosť nastaviť dobré osobné hranice.

Ryby, ako najstaršie zo znamení, predstavujú voľbu buď prebývať v tragédii života, alebo využiť svoje požehnanie a učenia, aby prekonali všetky svoje doterajšie kroky k pozdvihnutiu hlbšieho pochopenia a múdrosti. Prináša kompetenciu posilniť auru ako priepustnosť pre vonkajšie podnety; rozlišovanie.

Obidva účely si vyžadujú veľa odvahy a motivácie, a preto ich individuálny vývoj prichádza s veľkou krivkou učenia, aby nahromadili takúto silu.

Tí, ktorí majú veľa daného, ​​veľa treba prijať. A keďže svetu ukazujú dve veľmi podstatné a existenciálne fázy, majú obrovskú zodpovednosť dorásť.

Ich archetypálne úlohy sú často veľmi ťažko pochopiteľné pre ostatné znamenia, ktoré medzi hranicami života na Zemi predstavujú kapitoly a etapy po narodení a pred smrťou, či transformáciou. Často sú spojené s oboma polaritami, pohybujú sa viacerými smermi a majú viac kvalít života, ku ktorým sa dá vzťahovať.

Hoci Baran a Ryby sú navzájom úplné polarity, čo sa prejavuje v ich protikladných charakteroch, osobnostiach, túžbach, potrebách a víziách, sú susedmi v cykle zverokruhu, a preto majú viac spoločného, ​​než sa zdá.

Čas nie je, duchovne povedané, lineárny a tieto znaky spoločne zdieľajú ľahký tok energetických informácií a chápu hĺbku a dôležitosť svojho poslania.

Cieľom človeka je vziať na seba všetko, čo nám život ponúka, a rozprúdiť všetok potenciál motivovať každého k pohybu, zatiaľ čo cesta Rýb je cestou uzatvárania kruhov a opustenia toho, čo nám už neslúži.

V oboch prípadoch ide o skôr osamelú cestu, ale kvôli silnému magnetickému spojeniu a blízkosti v cyklickom čase; veľmi koherentné a plné duševného potenciálu, keď sú zjednotené.

Predtým, ako popíšeme ich rozdiely a ako sa nimi nielen orientovať, ale aj uvedomiť si silu rastu, ktorá z nich pochádza, je dôležité poznamenať, že Baran a Ryby v spojení vytvárajú, symbolicky povedané, „malú smrť“. A keďže smrť možno interpretovať ako premenu, na základe vlastného rozhodnutia vytvárajú priestor pre nové, neskrotené a neskúsené územie, ktoré môžu spoločne objavovať a ďalej skúmať.

Keď si obaja dovolia rady a bezpodmienečnú podporu jeden od druhého, môžu sa o sebe veľa naučiť. Potenciálne ešte viac, ako by mohli s akýmkoľvek iným archetypálnym slnečným znamením.

Učia sa o svojich vlastných slabých miestach a liečia ich, aby sa stali úplnejšími. Takto na seba veľmi pozitívne pôsobia; vyzdvihnutím najlepších vlastností a krotením tých najničivejších alebo odrádzajúcich častí v ich inštinktívnom vývoji, aby sa priblížili k dvom dokonalým potenciálom svojich prototypov.

To, ako Baran vidí svet a približuje sa k nemu z úplne opačného smeru, inšpiruje Ryby, aby sa nebáli konca, ale namiesto toho vytvorili a umožnili novinku živosti a začali odznova v novo nájdenej vášni. Tým, že sa nebudú obzerať späť a spochybňovať minulosť, ale namiesto toho nájsť plné prijatie, budú ryby podporované a inšpirované ich partnerom Baranom, aby našli svoje základy.

A ako najstaršie, najmúdrejšie a najsúcitnejšie znamenie, Ryby učia Barana zmysel mať poslanie a vyšší cieľ namiesto toho, aby sa prenasledovali vzrušením a zážitkami života.

Nasmeruje Barana na ich najpravdivejšiu cestu, očisťuje ich zámer a prináša inšpiráciu k väčšej empatii voči svetu okolo nich.

Táto interakcia vedúca k rastu na oboch stranách je zvyčajne taká priama a silná. Dôležitosť realizácie ideálov a snov je obom známa.

Ako už bolo povedané, všetko osobné je vytvorené voľbou a vzájomné nájdenie sa v štádiu pripravenosti na takéto povýšenie je potrebné veľmi presne načasovať. Ak nie sú otvorení zmenám a hľadajú podpornú osobu, s ktorou by sa o to podelili a viedli ich k novému stvoreniu, nie je veľký záujem stavať na väzbe, pretože ich osobnosť ich čoskoro rozdelí.

Keď je do toho zapojená láska, Baran aj Ryby sú veľmi romantické, oddané a starostlivé bytosti, ktoré si navzájom idú do akéhokoľvek konca. Obaja sú však tiež veľmi citliví na svoje hranice a nedovolia príliš veľa emocionálnych, intelektuálnych alebo dokonca duchovných spúšťačov.

Ak dokážu začať na základe vzájomnej ochoty rásť, budú schopní nájsť jeden druhého na strednej ceste pre všetky ostatné segmenty vzťahu. Keď je do toho zapojená pravá láska, budú si môcť navzájom napĺňať potreby a dopĺňať svoje osobnosti.

V láske sa Baran aj Ryby veľmi chránia pred tým druhým.

Barani sú viac inštinktívni, ako keby ich partner bol korisťou, ktorú treba chrániť. A Ryby sú intuitívnejšie, pretože sú to veľmi dávajúce a empatické bytosti, ktoré by sa chceli naplno odovzdať svojmu milovanému a poskytnúť mu akúkoľvek potrebu, ktorú potrebujú. Pre ich parťáka Barana je to bezpečné útočisko, aby sa vzdali a schladili svoju často hektickú divokosť.

Vďaka tomu nebude Baran unáhlený a Ryby sa nebudú cítiť osamelé alebo nechránené.

Dobre sedí, pokiaľ je dynamika v rovnováhe a dominujúci Baran neprekoná vysoko submisívne Ryby.

Ich spôsoby sú pre kardinála Barana a Ryby premenlivým vzorom, čo spôsobuje, že obaja chápu potrebu intelektuálnej stimulácie, pretože inak nenájdu kompliment vo svojej osobnosti.

Obaja potrebujú zmenu a transformáciu, aby sa cítili spokojní a poháňaní, a pretože ich úsilie lásky má rôzne podoby, musia sa najprv spojiť v duševnej sfére, aby pochopili a komunikovali o rozdieloch a túžbach toho druhého.

Baran, ako sebavedomý, temperamentný jedinec, ktorý sa rád ujíma vedenia, prináša množstvo inovatívnych nápadov. A Ryby, ktoré majú radi druhé miesto, pretože sú viac vnútorne sústredené, poskytnú bohatosť svojej fantázie, aby ešte viac prifarbili nápady Barana a tiež poskytnú pomocnú ruku v prípade potreby. Spoločne tvoria veľmi plodný tím, schopný vytvoriť pozitívny koniec každého projektu, ktorý spolu začnú.

Baran vládne mozgu a Ryby fantázii, takže so svojimi mozgovými zrakmi by sa mali mať o čom rozprávať.

Toto popisujú aj ich planetárni vládcovia. Baranovi vládne Mars a teda poháňa vášeň, kým Rybám vládne Neptún a jeho ilúzie. Mars prináša vášnivú akciu do Neptúnovho vysnívaného života a to môže byť veľmi vzrušujúci zážitok. Prevádza ich fantázie do reality.

Mars, ktorý je červeno sfarbenou púšťou pokrytou hrdzou a mnohými kaňonmi, má úplne inú energiu, a teda aj emócie, než studený, od Slnka vzdialený modrý plynový gigant Neptún.

Emócie, ktoré Baran prechováva, sú dobre definované, silné, chránené a zafarbené vášňou. Zatiaľ čo emócie Rýb sú premenlivé, modré ako smútok, ľahko ochladzujúce a nehmotné.

Zažívajú dva rozdielne svety, a keďže sú tak polarizované, je ťažké povedať, kto z nich by sa mal uvoľniť.

Môžu sa stretnúť uprostred a ani jeden, z povahy ich archetypov, sa nemusí prispôsobiť viac ako ten druhý.

Ak Baran dokáže trochu rozptýliť svoju ohnivú energiu a Ryby nájdu viac základov v realite tým, že sa prebudia zo svojho vysnívaného sveta, dokážu vyrovnať svoju emocionálnu intenzitu a spojiť bojovnú smelosť a jemný súcit do zmyselného tepla.

Vzrušivý Baran bude zmäkčený a priťahovaný zvodnou povahou svojho partnera a jeho tajomná príťažlivosť ho veľmi priťahuje. A Ryby si na oplátku užívajú inšpiráciu zo sebadôvery Barana, ktorá ich vedie k prebudeniu vnútorného čudáka, ktorý žije vo vnútri a je pripravený na vzrušujúce dobrodružstvo.

Jeden je dominantný a druhý submisívny; v akejkoľvek forme intimity tvoria skvelú kombináciu.

Obaja si cenia čestnosť, hrdosť, cudnosť a statočnosť. Jadro týchto vlastností sa však líši, takže vo vzťahu je dôvera ich jediným základom.

Snívajú a túžia po hrdinských rozprávkach, no Baran si cení hrdinovu silu, víťazný dôvtip a statočnosť nad ostatnými. Medzitým Ryby považujú šťastné konce za ideálne a snívajú o utopických vzťahoch medzi niekoľkými hodnými bytosťami. Preto sú viac duchovne naklonení a potrebujú druhú perspektívu, aby uspokojili svoje nostalgické a ezoterické túžby.

Na druhej strane Baran si chce jednoducho užiť novosť a objavovanie a prijať všetko bez pochybovania. Pochybnosť je v očiach Barana opakom sily vôle.

Aby sa ich dôvera ukotvila, musia komunikovať otvorene a s ohľadom na štruktúru toho druhého. Baran si musí dávať pozor na svoj ostrý jazyk a hlasitosť tým, že vychová viac trpezlivosti a tolerancie k Rybám, ktoré sa na oplátku môžu naučiť, že nie je potrebné byť neistý ohľadom zdravia ich vzťahu pri prvom náznaku nezhody alebo konfliktu. Môžu vidieť realitu rôznych uhlov pohľadu a ako to nie je ich nedostatok empatie a súcitu, ale skôr príležitosť rozšíriť myseľ a perspektívu.

Baran rád bojuje, aby vyčistil vzduch, zatiaľ čo Ryby pred tým utekajú v akomkoľvek stupni a vždy hľadajú pokoj. Ohnivá vášeň verzus nežné srdce ich môže priviesť k tomu, že sa vyhnú akémukoľvek konfliktu, pretože Ryby sa rozhodnú vždy ísť s Baranom, ktorý v dôsledku toho bude mať nielen nezdravú mieru kontroly, ale tiež si vybuduje frustráciu, pretože nemôžu. Nehovorte bez toho, aby ich partner v znamení Rýb nepretrhol nekonečné slzy kvôli najmenším veciam.

Baran musí pochopiť, že ich partner má silne zosilnené city a Ryby musia pochopiť, že bez zničenia tu nemôže vzniknúť nový výtvor.

Ak to budú držať s vedomím, že ich vzťah môže byť aj naďalej zdravý, jasný a silný.

Namiesto toho, aby bojovali proti svojim tendenciám, môžu podporovať pozitívne stránky tým, že sa o seba budú starať čisto len jeden o druhého.

Baran môže robiť veľké rozhodnutia a neustále povzbudzovať, pokiaľ ide o rýchlosť Rýb.

Zatiaľ čo Ryby vychovávajú svojho partnera a dávajú im dostatok komplimentov, aby si zachovali dôveru, ktorú si tak cenia.

Prostredníctvom vyjednávania a vzájomného porozumenia dokážu udržať rovnováhu medzi svojimi prvkami.

Baran sa učí relaxovať a počúvať potreby alebo pocity druhých a Ryby sa učia vyjsť do sveta a podstupovať riziká, ktorých sú dostatočne schopné rozlíšiť za svoju odmenu.

Celkovo vzaté, kompatibilita Barana a Rýb má vysoký potenciál a nežnosť. Komunikácia je kľúčová a hoci majú úplne odlišné potreby, dokážu si navzájom poskytnúť veľa radosti, potešenia a podpory.

Viac kompatibility

Baran a Baran Kompatibilita

Baran a Býk Kompatibilita

Baran a Blíženci Kompatibilita

Baran a Rakovina Kompatibilita

Baran a Leo Kompatibilita

Baran a Panna Kompatibilita

Baran a Pound Kompatibilita

Baran a Škorpión Kompatibilita

Baran a Strelec Kompatibilita

Baran a Kozorožec Kompatibilita

Baran a Vodnár Kompatibilita

Baran a Ryby Kompatibilita

Vlastnosti muža zverokruhu:

Muž Baran // Muž Býk // Muž Blíženec // Cancer Man

Muž Lev // Muž Panna // kilový muž // Muž Škorpión

Muž Strelec // Muž Kozorožec // Muž Vodnár // Muž Ryby

Vlastnosti ženy zverokruhu:

Žena Barana // Žena Býk // Žena Blíženec // Žena s rakovinou

Žena Lev // Žena Panna // Žena Váhy // Žena Škorpión

Žena Strelec // Žena Kozorožec // Žena Vodnár // Žena Ryby