Kompatibilita Barana a Panny

  Kompatibilita Barana a Panny

Ak sa napriek väčšine v zásade nezlučiteľný Baran a Panna rozhodnú stavať na láskyplnom vzťahu, najprv muselo dôjsť k postupnému budovaniu hlbokého priateľstva, pretože ich bezprostredné osobnosti opísané slnečnými znameniami sú úplne opačné, než čo najčastejšie priťahuje. dvaja ľudia spolu.

Spoločné záujmy, hodnoty a zdravá chémia nie sú prvky, ktoré ich priťahujú alebo imponujú. Napriek tomu s dostatočnou osobnou slobodou a vzrušením z nepredvídateľnosti majú možnosť vytvoriť skvelý tím. A ak je to vďaka spoločnej veci a dobrej spolupráci, romantická iskra môže byť veľmi dobre tým, čo im dáva túžbu byť spolu.

Kombinácia hlavných a meniteľných prvkov ich robí dobrovoľnými z akéhokoľvek dôvodu, ktorým sa zaoberajú, takže toto by bola ich počiatočná príťažlivosť a spoločná vlastnosť.Potom, keďže ide o takmer protichodné znamenia v cykle zverokruhu, existuje silný ťah protikladov, ktoré sa navzájom priťahujú. To nie vždy znamená, že vzťah je z toho najlepším výsledkom, pretože často nemá pevný základ spoločných čŕt a vzájomného prospechu, aby v dôsledku takéhoto zväzku rástol individuálne.

Ale s vedomím, že v pôrodníckej mape je v hre oveľa viac odtieňov a vplyvov, konkrétny súbor kombinácií z iných planetárnych umiestnení môže viesť k tomu, že títo jedinci budú mať príležitosť rozvinúť si intimitu a hlbšie vzájomné ocenenie.

Priťahovaní svojimi rozdielmi a napriek tomu obaja silne zameraní na svoju vlastnú budúcnosť sa musia naučiť, ako sa nielen zdieľať, ale aj starať sa o seba.

Pre tento vzťah je kľúčom k vzájomnému rešpektovaniu militantného prístupu k ich individuálnym misiám a dostatočnej starostlivosti, aby ste toho druhého povzbudzovali a podporovali bez toho, aby vás príliš odpudzoval kontrast.

Ak je dostatok priestoru pre vízie a prístupy k životu, aby rozkvitli vo svojom krásnom potenciáli, pripravia sa na rozšírenie svojich niekedy prísnych spôsobov a dovolia otvorenosti priniesť flexibilitu a toleranciu.

A keď sa dokážu poučiť zo svojich rozdielov, objaví sa hlbšia starostlivosť, v ktorej môžu odložiť akúkoľvek nevraživosť a dokonca ju premeniť na fascináciu.

Kľúčom v tomto vzťahu je vidieť dar rozmanitosti a zaviazať sa k zámeru priniesť zo seba to najlepšie, a nie kritizovať alebo diskriminovať najpravdepodobnejšie veľmi znepokojujúce vlastnosti.

Na prekonanie nezlučiteľnosti týchto slnečných znamení je veľmi dôležité, aby mali obaja dostatok osobného priestoru a času, aby mohli ďalej prežívať a rozvíjať tie časti svojho charakteru a vízie života, v ktorých sú kompatibilnejšie.

To ich v určitých oblastiach zbližuje a poskytuje protiváhu k oblastiam, v ktorých sa stretávajú.

Ako milenci sa tieto znamenia správajú rôznymi spôsobmi a nemusia na seba zapôsobiť až tak romanticky.

Zamilovaní Airesovci sú vášniví, pohybujúci sa vpred a hlboko oddaní tomu, aby z toho druhého dostali to najlepšie tým, že iniciovali nové dobrodružstvá, ktoré môžu spoločne preskúmať.

A hoci sú tieto krásne črty zvyčajne veľmi dobre prijímané, Panna uprednostňuje stabilnejšie tempo a potrebuje viac času na rozjímanie, analýzu a motiváciu zdieľať svoj vysoko cenený priestor.

Ako introvert potrebuje tento zemitý milenec cítiť, že robia prvé kroky a iniciovať kroky smerom k blízkosti.

Sú militantnejší a niekedy nevítaní, pokiaľ ide o svoje hranice, a vo svojej práci vidia oveľa väčšiu hodnotu ako romantiku. Táto váhavosť nie je najpríťažlivejšou črtou, akú môže mať človek pre dobrodružstvo milujúceho a zamilovaného Barana.

Potrebujú viac impulzívnosti a vzájomnej túžby, aby ich dostatočne vzrušili a vložili svoju energiu do romantického zväzku. Pretože Baran je tiež veľmi uvážlivý v tom, kedy a kam prispeje oddanosťou a láskou, ktorú v sebe nesú a oceňujú v pýche.

Zvyčajne k zvýšeniu ohľaduplnosti a jemnosti dochádza, keď prechádzajú z priateľstva do sexuálneho vzťahu, zatiaľ čo pre Pannu sa to vznieti opačným smerom.

Dôkladnou analýzou sa rozhodnú, či je iná osoba hodná a oprávnená priblížiť sa v ich inak veľmi súkromnom priestore.

Hoci sa Baranovi prenasledovanie na krátky čas zapáči, ich netrpezlivosť ho ľahko zaženie iným smerom, keď mu objekt túžby zaberie nielen priveľa času a odčaruje tak jeho vzrušenie, ale nesie so sebou aj priveľa požiadaviek z ich vysokého štandardu.

Baran v tom nevidí žiadnu spontánnosť a navyše má silnú neochotu meniť svoje priority a povahu. To je niečo, čo Panna často presadzuje a obhajuje.

Táto netrpezlivosť a neochota byť akútna, kritická a mať pod kontrolou prvotné nutkania je veľkou odbočkou k čistej a skromnej Panne. Vedia, že impulzívnosť ľahko spúšťa teplo a chaos, dve veci, z ktorých sú zásadne skľúčení.

Partner so zdravou dávkou sebakontroly a inteligencie je nevyhnutnosťou, a hoci sa Baran v týchto vlastnostiach silne rozvíja prostredníctvom sebazdokonaľovania, ktoré dychtivo hľadajú, nie je to to, čo zvyčajne predvádzajú vo svojej intenzite a mladistvej osobnosti.

No pre potenciál intelektuálnej spolupráce, ktorý sú schopní mať, existuje pravdepodobná príťažlivosť medzi zrelým Baranom a pohodovou a pružnou Pannou.

Keď majú spoločné záujmy v oblasti práce a filozofických tém, Baran a Panna môžu viesť prebúdzacie rozhovory, v ktorých si navzájom spochybňujú svoju aktívnu myseľ a prinášajú zaujímavé debaty a informatívne recenzie, ktoré môžu byť pre oboch zábavné.

Vzájomne sa zabávajú vtipom a spoločný zmysel pre humor ich zabáva šikovným žartovaním.

Tento tok energie často vedie k veľmi inovatívnym nápadom a môže veľmi dobre pridať cenné vízie k ich účelu a pracovnej ambícii.

Mať spoločnú vec, za ktorú bojovať, je pravdepodobne to najprosperujúcejšie spojenie, aké môžu mať.

Obaja si cenia tvrdú prácu a ctižiadostivosť a zaoberajú sa sociálnymi záležitosťami, ktoré majú slúžiť svetu.

Ich pracovný prístup je veľmi odlišný, no ich zanietená pracovná morálka sa krásne spája.

Poskytovanie jasných a presných informácií je to, čo robí element ohňa a zeme dobre, pretože jasnosť tejto objektivity poskytuje pevný základ, na ktorom môžu obaja prekvitať.

V spoločnom podnikaní dávajú svojej práci a každodennému životu veľa zmyslu a efektivity či užitočnosti. To sa deje len v konštruktívnej, pozitívnej a konkrétnej komunikácii, samozrejme.

Na vrchole tejto spoločnej veci je pekné, že starosť o zdravie Panny a pohyblivá povaha Ariána dobre fungujú pri akejkoľvek činnosti, ktorej sa spolu zúčastňujú. Každá činnosť, ktorá má pozitívny vplyv na ich zdravie a poskytuje zábavu pre energiu Barana, je zážitkom, ktorý si môžu obaja užiť.

V tomto hravom a ľahkom prostredí môžu vyvolať trochu humoru na irónii ich rozdielov.

Hodnoty, ktoré zdieľajú, sú výrazne odlišné, a napriek tomu sú takmer rovnako nadšení pre zlepšovanie sveta okolo seba.

Ariáni vysoko hodnotia statočnosť a postoje, zatiaľ čo Panna si cení tradície a inteligenciu.

V tejto slobode kritiky môžu obaja partneri nájsť relaxáciu a skutočne si užiť spoločnosť toho druhého.

Existuje teda ďalší kľúč k tomu, aby toto kombo fungovalo a zvládlo akékoľvek riziko vytrhnutia vlasov z frustrácie a mrzutosti; udržať veci ľahké a naplnené humorom.

Baran a Panna tak môžu zažiť krátkodobú alebo dlhodobú zábavu. Tým, že neberiete ich možný potenciál príliš vážne a sústreďte sa na sklamaných z ich nekompatibility, ale radšej oslavujte to, čo si na sebe navzájom ceníte.

Inteligencia je jedna vzájomná príťažlivosť a našťastie obe tieto znamenia zvyčajne v sebe nesú zdravé množstvo.

Po vybudovaní spojenia na týchto intelektuálne stimulujúcich zážitkoch sa môžu spoločne rozhodnúť, či je to pre nich pozitívnym doplnkom prehĺbiť puto na intímnejšiu cestu.

Sila vôle je ich vzájomná sila, a tak sa ani jeden z nich nedá ľahko presvedčiť na niečo, v čom nepociťujú 100% nádej a radosť.

Obaja potrebujú veľa tolerancie, aby sa zmierili s vlastnosťami, ktoré väčšina každého človeka v ich slnečných znameniach bude niesť ako jemne skryté alebo niekedy silne exponované vlastnosti.

Pre Barana, ktorý akceptuje prudérnu, kontemplatívnu, analytickú, solídnu a často frigidnú povahu Panny, vďaka ktorej sa budú cítiť obmedzovaní a vyvolávajú netrpezlivosť alebo frustráciu.

Potrebujú sa naučiť, ako na to nájsť iné východisko a nebombardovať už tak rozvážnu Pannu hnevom či zlosťou.

Panna sa bude musieť zmieriť so svojimi neželanými vlastnosťami Barana, ako je impulzívnosť, smelá povaha a riskantné, vášnivé, divoké túžby, ktoré budú nepochybne nasledovať a presadzovať.

Napriek ich sklonu k tomu sa dôrazne odporúča, aby sa nepokúšali opraviť, kritizovať alebo priniesť nechcenú radu Baranovi, pretože nakoniec prasknú. Neposlúchajú žiadnu autoritu a nemajú radi panovačných ľudí, pretože vždy budú chcieť prevziať vedenie nad svojím vlastným životom.

Rešpektujte svoje spôsoby, pretože obaja máte tendenciu v nich uviaznuť, a to právom. Tieto dve znamenia sú vysoko efektívne a poháňajú ich efektívnosť vo vonkajšom svete.

Baran provokuje a zapaľuje iskru, zatiaľ čo Panna poskytuje štruktúru a logistiku.

V harmónii a prijatí sa Baran môže naučiť niekoľko cenných spôsobov, ako dokončiť svoje plány a pokračovať v nich uzemnenejším spôsobom.

A Panna ťaží z toho, že vidí, ako chôdza na divokej strane môže podnietiť ich hlboko skryté fantázie. Posunúť ich vpred je najlepšie urobiť s Baranom, ktorý je vždy pripravený na dobrodružstvo a bude veľmi oceňovaný a podporovaný.

Nakoniec, ich milovanie môže chvíľu trvať, kým sa stane ešte z polovice tak vášnivé ako ich hádky.

Ich sexuálne spojenie je vo všeobecnosti a jednoducho povedané dosť nemotorné a často nudné.

Majú rôzne potreby, túžby a sentiment okolo sexuality, takže teplo v tejto oblasti spojenia nie je často silne zapálené.

Baran chce vášeň a objavovanie, je veľmi fyzický a miluje akúkoľvek novosť a riskantnú, hravú hravosť. Naopak, Panna potrebuje veľa verbálnej stimulácie a pomalý, zodpovedný a kognitívny prístup k svojim prvotným pudom.

Ariáni sa potrebujú spojiť s osobou, ktorá prináša vzrušenie a má živú sexuálnu identitu, aby sa cítili zapnuté, takže skôr rozvážny partner so slnečným znamením Panna im bude pripadať takmer asexuálny.

Dopriať si čas na rozhovor o všetkom je pre nich veľmi neintuitívne, ale pre Pannu je to nevyhnutné, a preto si zaslúži šancu.

Viac kompatibility

Baran a Baran Kompatibilita

Baran a Býk Kompatibilita

Baran a Blíženci Kompatibilita

Baran a Rakovina Kompatibilita

Baran a Leo Kompatibilita

Baran a Panna Kompatibilita

Baran a Pound Kompatibilita

Baran a Škorpión Kompatibilita

Baran a Strelec Kompatibilita

Baran a Kozorožec Kompatibilita

Baran a Vodnár Kompatibilita

Baran a Ryby Kompatibilita

Vlastnosti muža zverokruhu:

Muž Baran // Muž Býk // Muž Blíženec // Cancer Man

Muž Lev // Muž Panna // kilový muž // Muž Škorpión

Muž Strelec // Muž Kozorožec // Muž Vodnár // Muž Ryby

Vlastnosti ženy zverokruhu:

Žena Barana // Žena Býk // Žena Blíženec // Žena s rakovinou

Žena Lev // Žena Panna // Žena Váhy // Žena Škorpión

Žena Strelec // Žena Kozorožec // Žena Vodnár // Žena Ryby