Kompatibilita Barana a Kozorožca

  Kompatibilita Barana a Kozorožca

Pri použití akéhokoľvek čítania kompatibility medzi dvoma slnečnými znameniami je potrebné mať dostatočné povedomie o jedinečnej štruktúre natálnej schémy každého jednotlivca, ktorá formuje ich osobnosť a jej vývoj počas života, ktorý zažívajú z jednotlivých hľadísk.

V článku o kombináciách slnečných znamení väčšinou hovoríme o všeobecnom archetypálnom základe, ktorý vytvára niečiu vrodenú štruktúru. To nezahŕňa ostatné aspekty v grafe osoby, ktoré môžu mať rovnaký alebo dokonca väčší vplyv na tok ich života a intímnych vzťahov.

Keď však hovoríme o Baranovi a Kozorožcovi, hovoríme o dvoch vysoko ambicióznych typoch, ktorým vládne Mars a Saturn; dve najdominantnejšie planéty v našej slnečnej sústave, okrem Pluta.

A na to, aby sa tieto kontrastné a vo všeobecnosti nezlučiteľné znaky spojili, je nepochybne potrebná vysoká úroveň porozumenia a cenného vzájomného prospechu.

Dá sa predpokladať, že napriek iným astrologickým postaveniam, Baran a Kozorožec, ktorí sú zapojení do akéhokoľvek typu vzťahu, zažijú určité úrovne trenia medzi ich primárnymi osobnosťami.

S najväčšou pravdepodobnosťou nie je veľa výnimiek z tejto dynamiky nepochopenia a frustrácie, no žiadna prekážka sa nedá poraziť a ako dve hlavné znamenia Baran a Kozorožec budú nútení dať tomu aspoň spravodlivú šancu.

Baranovi vládne Mars, ktorý je povýšený Kozorožcom, čo znamená, že je obzvlášť dobre umiestnený. Kombinácia týchto znakov vytvára dve vysoko hnané a agresívne vášnivé bytosti, ktoré prinášajú silné ego a vysoko oddanú česť vlastnej vôli.

Kozorožcovi vládne Saturn, čo je v neprospech Barana. To znamená, že na rozdiel od vzťahu Baran-Škorpión ide dvojitá energia Marsu protichodnými smermi. Jeden so zámerom a snahou pohnúť sa vpred pre radosť z toho a druhý s priamočiarou zodpovednosťou, obmedzením a zákonom presadzovať zámery, ktoré ich poháňajú.

Symbolicky povedané, vládnuce planéty týchto znamení sú archetypálnymi a/alebo karmickými nepriateľmi. Čo sa prejavuje v ich osobnostiach, ktoré sa stretávajú v miere, ktorá nie je reprezentatívna pre žiadny základ, na ktorom by sa dalo stavať.

To však neznamená, že nie je čo hľadať. Nikoho by to nemalo odradiť od učenia sa o sebe, keď sa príležitosť ukáže spôsobom, ktorý presahuje komfortnú zónu.

Odpoveď na otázku, či sa o vzťah oplatí bojovať, nemôže úplne závisieť od úrovne kompatibility medzi ich slnečnými znameniami. A z inej perspektívy; Akákoľvek výzva, ktorá pochádza z nezlučiteľnosti, poskytuje príležitosť rásť ako jednotlivci, záleží len na tom, koľko úsilia je potrebné vynaložiť, aby to fungovalo. A to môžu posúdiť len zapojené bytosti, vedomé si kontextu a zámeru, ktorý stojí za ich príťažlivosťou a voľbou zostať spolu.

Učíme sa astrológiu, aby ju prekonala, a ak vedia, ako premeniť túto inak škodlivú povahu dynamiky na komplementárnu harmóniu, môžu dosiahnuť krásne úrovne pozitivity, súcitu a prijatia jeden k druhému.

Existuje viacero vecí, v ktorých sa Baran a Kozorožec spájajú, a silný vplyv Marsu dáva ich hodnoty do súladu. To ich vedie k schopnosti zdieľať a tak v sebe navzájom podporovať silný zmysel pre ambície a snahu naplniť svoje vízie a udržať si vytrvalosť a vytrvalosť. Posledné dve vlastnosti, ktorými sa riadia a držia ich ako štandardný prístup, aj keď sa zameriavajú na rôzne oblasti života.

To ich oboch privádza tam, kde si stanovili svoj zámer, no ich ciele budú mať pravdepodobne nesúrodé tvary. Najlepšie je, ak sa navzájom príliš neopierajú o svoje podnikanie a nechávajú si zdravé množstvo osobného priestoru, v ktorom sa môžu rozvíjať, aby si navzájom nešliapali po špičkách a držali si úctivé hranice.

Baran ako ohnivé znamenie má iné potreby ako zemské znamenie Kozorožec. Hoci jeden bez druhého v prírodných zákonoch neprospieva, ich poslanie a ciele sú diametrálne odlišné.

Arian koná impulzívne a bez ohľadu na to, čo ich činy dosiahnu. Robia to pre vzrušenie a silný idealizmus týkajúci sa podstaty expanzie a vedenia sveta tým, že ho inšpirujú odvahou.

Kým Kozorožec má opačný prístup a skôr ako sa pustí do akcie, posudzuje, či a nakoľko sa im ich často obrovské úsilie oplatí a prospeje. Svoje ciele definujú veľmi jasne a dôsledne a na ich dosiahnutie majú podobne ako Baran nevyčerpateľný zdroj energie.

Možno úplne nerozumejú svojim prístupom, ale určite je tu príležitosť naučiť sa oceniť iné spôsoby, pretože obaja sú známi svojou tvrdohlavou a úzkoprsou povahou, ktorá im zvyčajne neumožňuje vidieť, že existujú rôzne možnosti. úspechu nad rámec toho, čo zapadá do ich hraníc potenciálnych osobných charakteristík.

Ani jeden z archetypov, oba sú kardinálneho spôsobu, a teda asertívne a vpred, nemajú stopy ľahkosti a blaženej nevedomosti. Aby teda otvorili dvere expanzie, budú musieť odložiť svoje ego.

Stáva sa to pri vzájomnej dôvere a umožnení, aby sa jasne prejavila ich integrita.

Obaja sú lojálni a rovní, no zároveň majú tendenciu považovať dôveru medzi nimi za samozrejmosť.

Liekom na to je pripomínať si navzájom vlastnosti v ich vzťahu.

Kozorožec bude priťahovaný k odvahe v Baranovi a Ariáni spoznajú silu a vytrvalosť svojho partnera dostatočne skoro na to, aby boli tiež priťahovaní.

To, čo Kozorožec prináša, je bezpečný priestor pre ich milovanú osobu. Baran tajne túži po istote a štruktúre od svojho partnera a zodpovedný a ochranársky Kozorožec im v tejto potrebe prirodzene vyjde v ústrety.

Na druhej strane Baran vynáša na povrch elektrizujúcu a vášnivú energiu, ktorá naštartuje inak konzervatívneho Kozorožca a poučí ho o hodnote spontánnych a vzrušujúcich zážitkov.

V rovnováhe títo dvaja môžu zdieľať veľa zábavy a stability.

To, čo ich vyvádza z tejto rovnováhy, je opäť nepochopenie.

Povahovo a emocionálne sa k sebe nehodia už len z toho dôvodu, že ich potreby sú odlišné a obaja majú veľkú dávku tvrdohlavosti a agresivity, čo vystavuje akýkoľvek boj vysokému riziku, že sa im vymkne spod kontroly.

Ak dokážu prekonať svoju vzájomnú tendenciu bojovať s podvedomým zámerom získať kontrolu nad vzťahom, vytvorí sa bezpečný priestor, ktorý poskytuje dostatok priestoru na zrelý, súcitný a otvorený rozhovor o ich rozdieloch.

Nepokojný a impulzívny Baran bude potrebovať viac slobody. Hoci je Kozorožec usporiadaný a praktický, vyžaduje dôslednosť a odhodlanie.

Naučiť sa, ako sa do seba trochu oprieť, aby bol ten druhý šťastný, je cenná lekcia, ktorú sa treba naučiť na oboch stranách.

A okrem toho sa môžu naučiť cennú lekciu o tom, čomu najskôr nerozumeli.

Baran uvidí, že usilovnosť, aj keď sa im zdá zbytočná, má vždy svoju hodnotu a vytvára základ, na ktorom možno stavať.

Zatiaľ čo sa Kozorožec učí chápať fyzickú a emocionálnu potrebu slobody, aby telo signalizovalo svoje vnútorné túžby po odpočinku alebo činnosti, čo vedie k vzrušujúcej iskre v Duši.

Ak pochopia tieto potreby, môže dôjsť k pozdvihnutiu od úsudku. Kozorožec, ktorý je veľmi schopný racionálne merať situácie a zostať nohami pevne na zemi, má inak tendenciu držať sa názoru, že ariáni sú príliš impulzívni a ignoranti, čo ich vedie k tomu, že nedávajú svojmu partnerovi hodnotu úžitku a zodpovednosti.

To môže, samozrejme, hlboko rozrušiť Barana, najmä preto, že sú nadšení z toho, že ich vidia pre silu, ktorú v sebe nesú, a aby boli ocenení za hranice, ktoré držia. Táto frustrácia ich necháva bez trpezlivosti voči svojmu partnerovi Kozorožcovi, pretože ak všetko musí byť užitočné, nič nezostáva na spontánnosť.

Keďže obaja oceňujú nezávislosť, jasnosť a čestnosť, tieto učenia by mali mať dostatočnú dôveryhodnosť, aby ich bolo možné považovať za potenciál.

Dochádza však k nevedomému klamaniu, keď majú obaja tendenciu príliš sa opierať o určité očakávania, ktoré sa im zdajú ako základ ich vzťahu, pričom v skutočnosti sa ani jeden nemôže a ani sa v týchto vlastnostiach naplno prejaviť nebude.

Hoci si Baran cení schopnosť vydržať a posunúť svoje Ja cez všetky osobné bariéry, nie vždy má kontrolu nad tým, ako hovoriť.

A keďže Kozorožec vidí dôležitosť v rýchlosti a sústredení, nie je ľahké ohroziť ich hlbokú pozornosť k detailom, aby boli rýchlejší. Alebo v tomto prípade, ako najanalytickejšie znamenie, ponechajte akékoľvek psychologické potreby bez dozoru, aby ste sa naďalej sústredili na určitý cieľ.

K základu ich vzťahu sa dá pristupovať oveľa čistejšie. Spočíva na bezvýhradnom rešpekte a šírke ich názorov.

Obaja sa vedome zaujímajú o úspech, stanovovanie cieľov a fyzickú aktivitu. Takže keď sa navzájom motivujú k ďalšiemu rozvoju v týchto disciplínach, naučia sa porozumieť inak vyčerpávajúcej štruktúre toho druhého a spájať sa s ním.

Súboje ega sú nielen zbytočné, pretože Baran aj Kozorožec sú veľmi tvrdohlaví, no nie vždy majú pravdu, ale tiež ich to odvádza od dosiahnutia úrovne emocionálnej intimity. Je dôležité si to všimnúť, pretože ich emocionálny vzťah súvisí s tým, ako sa navzájom vnímajú.

Na začiatku vzťahu si vytvárajú určitý obraz toho druhého, do ktorého majú tendenciu chcieť dorásť vynaložením úsilia. Ani jeden však nie je vždy ochotný zmeniť sa, čo ich môže viesť k tomu, že chcú alebo sa snažia buď úmyselne alebo podvedome zmeniť toho druhého.

A to nikdy nebolo dobré znamenie v žiadnom type zväzku medzi dvoma ľuďmi.

Aby ste sa navzájom spoznali, musíte sa starať o hlbšie úrovne intimity. A hoci ich oboch priťahuje silná vôľa, ich rozdiely ich udržia v bezpečnej vzdialenosti, aby si rozvinuli intimitu a nevytvárali falošné očakávania, ktoré vedú k sklamaniu.

Prekonanie niekoľkých fyzických a objektívnych prekážok, ako je rozdiel v sexuálnej povahe, sa uskutoční prostredníctvom stáleho tempa objavovania toho, čo sú obaja ochotní zažiť a aké túžby ich poháňajú.

Baran, ktorý je viac popredný a oslobodzujúci, sa môže nudiť alebo môže prekročiť hranice so svojou impulzívnosťou často konzervatívneho Kozorožca. A keďže obe sú dominantné, každá sexualita, ktorej chýba emocionálna rovnováha a otvorenosť, bude buď veľmi drsná, alebo úplne mätúca.

Ale aj keď intímne záležitosti medzi týmito znameniami nie sú zvyčajne ľahké a ľahké, je veľa krásy v tom, že urobíte krok späť a naučíte sa najprv počúvať potreby a názory toho druhého.

Toto je ďalšia cenná lekcia, ktorú sa môžu obaja naučiť.

Ani Baran, ani Kozorožec si neradi priznávajú žiadnu porážku. Takže na to, aby dlhotrvajúce puto vydržalo, musí existovať nedostatok nevôle a úplné množstvo kompromisov na počesť kvalít oboch jednotlivcov.

Tým, že si navzájom dáte rovnaký priestor, vyhýbajte sa posudzovaniu a zdieľajte svoju zodpovednosť vo vzájomnej dohode, zanechá v nich nielen pocit spokojnosti so silou a vôľou byť nadriadený, ale aj pocit bezpečia a rešpektu.

Keď sa spojí jazda a ambície, môže vzniknúť silový pár. Potrebujú si len zvoliť vzájomný rast a otvorenosť príležitosti.

Viac kompatibility Baran a Baran Kompatibilita Baran a Býk Kompatibilita Baran a Blíženci Kompatibilita Baran a Rakovina Kompatibilita Baran a Leo Kompatibilita Baran a Panna Kompatibilita Baran a Pound Kompatibilita Baran a Škorpión Kompatibilita Baran a Strelec Kompatibilita Baran a Kozorožec Kompatibilita Baran a Vodnár Kompatibilita Baran a Ryby Kompatibilita