Kompatibilita Barana a Gemini

  Kompatibilita Barana a Gemini

Hoci sa pohybujú s úplne odlišným zmyslom pre smerovanie a majú niekedy protichodný prístup k tomu, ako prejaviť svoje najhlbšie túžby, Baran a Blíženci sú prekvapivo dobrou kombináciou, pokiaľ ide o tímovú prácu a vytváranie veľmi obohacujúcich skúseností, ktoré vychovávajú oboch. vzrušujúce povahy.

Znamenia sú sextilné v cykle zverokruhu, čo prináša krásnu spoluprácu nápadov, konceptov a vízií, ktoré tak môžu spoločne sledovať na počesť svojich širokých a rôznorodých záujmov.

Zdieľať spoločné ciele a živosť ich umelecky, náročne a/alebo hravo vytvárať je vysoko magnetická dynamika, vďaka ktorej sa Baran a Blíženci ľahko priťahujú k sebe ako priatelia, milenci alebo dokonca, so zdravou dávkou sebauvedomenia, aj dlhodobí. partneri.Baran nevyčerpateľne prináša nové nápady a veľmi dobre vie, ako presadiť vedúcu úlohu. Milujú svoju slávu milostivého, mocného a rešpektovaného vodcu a majú šťastie s Blížencom, ktorý víta ich vášeň, zábrany a spontánnosť povzbudzovaním a zbožňovaním.

Rovnako zvedavé a živé znamenie Air sa šťastne spája s väčšinou nápadov a dobrodružstiev v pozadí, pokiaľ dokážu potiahnuť za nitky a poskytnúť inovatívne túžby, ktoré nesú v sebaocenení.

Okrem tohto prospešného aspektu pre potenciálne blažený vzťah medzi sebou prichádza sila kombinácie Oheň/Vzduch, ktorá obom jednotlivcom otvára mnoho príležitostí na rast a expanziu. To je, samozrejme, vo vyváženej dynamike medzi týmito dvoma odvážnymi a statočnými znakmi.

Oheň prináša do vzduchu vášnivé teplo, zatiaľ čo vietor spôsobuje, že sa oheň pohybuje a rozširuje.

Spoločne tak vznikajú objavy, ktoré im v samote možno unikli, a preto je to veľmi uspokojujúci zážitok.

Vzájomný prospech z obohatenia znižuje vyhliadky na súťaž, čo je pre tieto znaky veľmi žiaduce, pretože sú zvyčajne dostatočne tvrdohlavé na to, aby mali tendenciu dominovať v iných vzťahoch.

Táto tendencia dominovať je vlastnosť, ktorú sa obaja potrebujú naučiť prekračovať, ak chcú, aby puto vydržalo dlhšie ako vzrušujúca fáza medových týždňov, ktorú vedia tak dobre zapáliť, no nie tak dobre sa premeniť na pevnejšie puto.

Sú tak dychtiví po rýchlom napredovaní a sú takí dobrí v spoluvytváraní novosti v mladistvom vzrušení, že riziko vyhorenia môžu obaja prehliadnuť.

Takže, aby tanec medzi Ohňom a Vzduchom vydržal, je potrebné uvedomiť si, ako vybudovať udržateľnejší vzťah a nenechať ich nadšenie a intenzívne vášnivého ducha vykypiť na paru a spáliť ich krásny potenciál na popol.

V tomto vzťahu musia obe strany pamätať na to, že ide o maratón, nie šprint!

Ako kardinálne a premenlivé znamenie sú lepšie v tom, že niečo začnú, ako to dokončí. A ak majú v úmysle naučiť sa, ako sa dozvedieť viac o tom, na čom im záleží v hĺbke duše, musia sa nechať vedome vyprovokovať k práci na týchto častiach sebectva a prehĺbiť svoju ochotu zaviazať sa a plávať za hranice vzrušenia a zábavy, ktoré ich spočiatku ťahali. v.

Dynamika medzi týmito dvoma môže buď podnietiť tento rast z nedostatku tejto kvality a teda konfrontácie prázdnoty, alebo odložiť jeho rozkvet, pretože ani jeden z nich nie je dostatočne motivovaný inšpirovať seba a toho druhého, aby sa v tejto oblasti vyvíjal.

Bez ohľadu na to, či sa jeden alebo obaja rozhodnú pre túto cestu odhodlaného sebazdokonaľovania, vzťah medzi Baranom a Blížencom je zvyčajne krátky.

Dokážu vniesť do duše toho druhého veľa citu a vyžarovať v sebe mnoho skvelých vlastností. Aby sme však rástli ako jednotlivec v dôsledku trvalého vzťahu, musí existovať iný potenciál; taký, v ktorom sa nielen dopĺňajú, ale umožňujú aj osobný rozvoj a poskytujú k tomu stimulant.

Kvôli ich kooperatívnemu aspektu v grafe je tok informácií medzi Baranom a Blížencom často veľmi jednoduchý. Nie sú často vystrašení priamymi, vtipnými a vysoko logickými pojmami, v ktorých interagujú. Naopak; ich vládcovia Mars a Merkúr sa nádherne zjednocujú vo vášnivej komunikácii, ktorá je skvelým východiskom pre tieto energeticky nabité znamenia, ktoré sú nielen veľmi svojské a odvážne vo svojich nápadoch, ale sú aj dosť zvedavé na to, aby túžili po intelektuálne stimulujúcich spojeniach.

Tu leží kľúč k potenciálne dlhotrvajúcemu vzťahu; sila ich komunikácie.

Aby boli otvorení, chápaví a hlavne úprimní v tom, aké potreby obaja majú.

Kde ožívajú túžby, ako sa určité osobnostné črty navzájom spúšťajú a aké hranice je potrebné dodržiavať. To je dôležité ako sexuálne, tak aj mentálne.

Umožnenie dostatočnej intelektuálnej slobody a súkromia je kľúčové, pretože obaja sú v tejto dimenzii vysoko aktívni a potrebujú mať suverenitu svojich vlastných myšlienok.

Pomáha tiež vedieť, kedy si vziať priestor a spoločne sa rozhodnúť, že sa zaviažete rešpektovať fyzický priestor. Pre tieto znamenia to nie je vždy ľahké, pretože majú silnú magnetickú príťažlivosť, fyzickú aj intelektuálnu.

Vo všeobecnosti sú tieto prvky dosť zvedavé, energické a nezávislé, a preto si zachovávajú silnú hodnotu svojej suverenity a nedajú sa ľahko zviesť, aby verili v akúkoľvek inú povesť seba samých, ako sú už aj tak sebavedomé a chytré spôsoby, ktorými sa identifikujú a vnímajú. ich osobnosť.

Priekopnícky duch Aires je pre Blížencov veľmi príťažlivý, pretože dokáže dokonale zásobiť ich vzduch.

V dôsledku tohto silného ťahu smerom k tomu, čo Baran hrdo považuje za hlavný atribút, sa budú cítiť hlboko ocenení a budú obdarovaní príležitosťou realizovať svoj potenciál zdravšie.

Byť akceptovaný pre ich smelosť a nie negatívne hodnotený pre ich niekedy až agresívne vyzerajúce nadšenie dáva Airesovi viac priestoru, než aký môžu nájsť u iných ľudí.

Rozhorieť ich oheň a byť tak zbožňovaní je oslobodzujúci, uvoľňujúci a povzbudzujúci pocit a určite nabije ich archetyp vášnivého milenca.

A v opačnom smere existuje rovnako pozitívna príťažlivosť. Vzrušivá, koketná, živá, vtipná a dychtivá povaha slnečného znamenia Blíženci je pre Barana často príťažlivým šperkom, ktorému sa darí v spojení s niekým, kto vie nielen narábať, ale aj oslňovať ich životné sily.

Baran v úžase sa stáva priateľom, akého si môže priať každý. Lojálny, oddaný a mimoriadne inšpirujúci. Dokonalý vzorec vzrušenia v spoločenských a divokých túžbach, ktoré poháňajú Blížencov hlad po živote.

Po spojení v tomto podpornom základe medzi týmito znameniami čaká Barana a Blížencov dobrodružstvo obrovskej blaženosti, učenia a hlbokej lásky.

Sú dokonalými protivníkmi v tých najelektrickejších oblastiach pripojenia.

Sexuálne veľmi nabitý Baran vie, ako udržať Blíženca, ktorý sa inak ľahko nudí, veľmi zaujatý a zaujatý. Libido Barana a živá myseľ Blížencov ich nútia skúmať, experimentovať a zažívať hlboké fyzické potešenie a hravosť v neustále osviežujúcich oblastiach.

A na mentálnej úrovni; sú dokonalí súperi. Ich debaty môžu byť veľmi vzrušené, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ešte viac podnietia ich chtíč a vášeň.

Táto odvaha uľahčuje obom znameniam, aby sa nenechali vystrašiť vlastnosťami, ktoré často spúšťajú iných ľudí.

Napríklad Barana nie je ľahké premôcť, ale skôr ho vzruší a vzruší živá, koketná a veľmi všestranná osobnosť Blíženca. Baran sa nebojí konfrontácie a kontroverzných tém.

A Blíženci majú radi intrigy Barana so svojimi mladistvými a predsa odhodlanými víziami, ideálmi a činmi.

Držia jeden pre druhého priestor a navzájom si podfarbujú život inšpiráciou.

Mať odbyt pre svoju energiu a poskytovateľa, ktorý sa živí nie pohladením, ale skôr dobrodružstvom, divokosťou a stimulom zároveň, je požehnaním pre oboch.

Ak sa Baran naučí byť trpezlivý, tolerantný a robiť kompromisy voči nepokojnej nerozhodnosti vzduchového znamenia, bude mať Blíženec viac priestoru na to, aby sa cítil, že má potrebný priestor na to, aby sa nestal klaustrofóbnym, podráždeným alebo nervóznym z akejkoľvek násilnej alebo ovládajúcej asertivity, ktorú Baran sa na nich môže odvolávať z vedúcej úlohy, ktorú radi prevezmú, aby sa stále posúvali vpred.

Ich frenetická povaha potrebuje priestornosť intelektuálnej slobody, aby sa necítili dusení a obmedzovaní. Akonáhle sa to stane, Blíženci sa okamžite rozhodnú pohnúť sa smerom, ktorý ich núti oveľa menej určitým smerom. Radi si zachovávajú svoj niekedy nevýrazný, banálny a rozptýlený spôsob bytia, pretože to vyhovuje ich premenlivému charakteru, ktorý im umožňuje objavovať svet prostredníctvom jeho všestranného bohatstva.

Vzhľadom na to, že myseľ je hybnou silou konania a prístupu v živote, ich plytkosť nie je formou úniku, ale skôr nástrojom pokoja a priestrannosti, ktorý bráni tomu, aby bol mozog preplnený.

Ich široké nápady a záujmy potrebujú štruktúru, inak sa zamotávajú spôsobmi, ktoré vyvolávajú ich už aj tak krehký pokoj a duševný pokoj.

To nie je vždy ľahké pre bezprostredného Barana, ktorý nie je vždy taký rafinovaný, pokiaľ ide o silu a podnikavosť, ktoré hľadajú na cestách, na ktorých chcú dobrodružstvo. Zostať na povrchu alebo urobiť obchádzku nie je ich idealistický prístup k rastu.

Ich odvážna povaha sa javí ako svárlivá a militantná a táto úroveň prísnej a priamej vôle niekedy nie je pre mierumilovných Blížencov dostatočne benevolentná, zhovievavá a liberálna.

Ale na druhej strane, pri ohľaduplnej komunikácii možno prekonať aj tieto tendencie vzájomne sa spúšťať. A hoci sa Baran a Blíženci ľahko posúvajú ďalej, keď sa veci začnú nudiť, nájdu veľa osobného rastu, ak zostanú vytrvalí a pokračujú v situácii, ktorá je úplne opačná.

Keď sa navzájom vyzývajú v rešpekte a neustále sa navzájom motivujú, aby videli rozkvitnutú krásu, ako to prirodzene robia všetky znamenia jari, čaká na nich potenciál hlboko obohacujúceho vzťahu.

Viac kompatibility

Baran a Baran Kompatibilita

Baran a Býk Kompatibilita

Baran a Blíženci Kompatibilita

Baran a Rakovina Kompatibilita

Baran a Leo Kompatibilita

Baran a Panna Kompatibilita

Baran a Pound Kompatibilita

Baran a Škorpión Kompatibilita

Baran a Strelec Kompatibilita

Baran a Kozorožec Kompatibilita

Baran a Vodnár Kompatibilita

Baran a Ryby Kompatibilita

Vlastnosti muža zverokruhu:

Muž Baran // Muž Býk // Muž Blíženec // Cancer Man

Muž Lev // Muž Panna // kilový muž // Muž Škorpión

Muž Strelec // Muž Kozorožec // Muž Vodnár // Muž Ryby

Vlastnosti ženy zverokruhu:

Žena Barana // Žena Býk // Žena Blíženec // Žena s rakovinou

Žena Lev // Žena Panna // Žena Váhy // Žena Škorpión

Žena Strelec // Žena Kozorožec // Žena Vodnár // Žena Ryby