Kompatibilita Barana a Býka

  Kompatibilita Barana a Býka

Mladí Arian a Býk, silne poháňaní obohacujúcou novotou jari, majú pozitívny a nadšený prístup k objavovaniu premenlivých a bohatých životných skúseností. Táto krásna alchýmia robí z nového milostného vzťahu medzi nimi veľmi vzrušujúcu a vášnivú cestu, ktorá ich vtiahne rovnako silno.

Vidia radostný potenciál silnej chémie a nájdu obrovskú úľavu vo vzájomnej lojalite, ktorú sú ochotní prejaviť v rozširovaní intimity a spolupatričnosti.

Ako hlavné ohnivé znamenie má Baran celkom opačnú inštinktívnu štruktúru ako pevná pozemskosť Býka.

Zatiaľ čo jeden sa urputne pohybuje vpred vo vzrušujúcom idealizme, druhý sa jemne ponára do najlepšie večného komfortu prítomnosti v hmotnej realite „Teraz“.

Ale s touto opozíciou prichádza krásny bod rovnováhy a harmónie.

Oheň Barana potrebuje pevnú pôdu, na ktorej sa môže šíriť a niesť, zatiaľ čo prvok Býka ťaží z transformačnej sily ohnivej deštrukcie, ktorá vedie k novému stvoreniu.

V harmónii vytvárajú príležitosti na to, aby oheň horel a rozjasňoval svoje svetlo a zem kvitne na zapálenie cyklov, keď kvitne príroda.

Nie je ťažké si predstaviť tú nesmiernu adoráciu, ktorá pochádza z toho, že sa navzájom dopĺňame.

Oheň učí, že v neustále sa rozširujúcej a premenlivej podstate prírody je krása, zatiaľ čo Zem rodí rozkvet života a umožňuje milostivý rozkvet.

Táto rovnováha medzi transformačným mužským aktom manifestu a zmyselne vnímavou ženskou starostlivosťou vytvára stabilný a pevný základ pre Barana a Býka, na ktorom si môžu vybudovať vzťah.

Zdravá pokrokovosť, ktorú dokážu spoločne vytvoriť, ponúka veľa priestoru a príležitostí pre mnohé hravé, zmyselné a kreatívne zážitky, ktoré si môžete vychutnať v blaženosti a hlbokej náklonnosti.

To dáva ich kompatibilite vysoko obohacujúci potenciál. Tento vzťah si určite zaslúži starostlivosť, súcit a dlhotrvajúcu lásku.

Nádherne vitálna a živá romantika, ktorú poskytujú dvaja partneri, ktorí hľadajú vzrušujúce záležitosti a spolutvorivé putá.

Aby bol vzťah úspešný, láska a príťažlivosť nie sú jedinými základnými prvkami.

Na symbiotický rast v dôsledku intímneho puta je potrebná funkčná a úprimná komunikácia, jasné osobné hranice a vysoká úroveň rešpektu, súcitu a prijatia.

Vzhľadom na to je veľmi dôležité, aby sa Barani a Býci naučili orientovať sa vo svojich takmer opačných povahách a našli ukotvenú dôveru v čistotu a nevinnosť ich spoločných hodnôt.

Hoci sa môže zdať, že sú vo vzájomnej opozícii, hlbšie hodnoty pod ich rozhodnutiami a nutkaniami sú si podobnejšie, než si myslia, a preto sa dôrazne odporúča budovať silu na ich podozrievavosti a úsudku.

V rámci uvedomenia si sily v ich základoch by mala byť obom partnerom poskytnutá dostatočná bezpečnosť a podpora, aby ich nádej sprevádzala procesmi učenia, ktoré v sebe navzájom vyvolávajú. To zaháňa akýkoľvek strach z deštruktívneho rizika akejkoľvek nekompatibility a posilňuje pôvodne krehké puto.

V otvorenosti transcendovať môže byť relatívne ľahké dosiahnuť krásnu výšku vo všetkých vrstvách zdravého vzťahu.

Horlivá povaha týchto mladých slnečných znamení má pozitívny vplyv na ich vzájomnú motiváciu a inšpiráciu. Stačí sa pozrieť na spôsoby, akými dopĺňajú toho druhého, aby naplnili svoj príbeh farebnosťou a rozšírením. A navyše existuje rovnaká rovnováha medzi tým, akou mierou k tomu prispievajú.

Tvoria dobrý tím na zdravú, rýchlu a zmyselnú cestu, ak Baran nájde viac trpezlivosti voči nepružnému a niekedy stagnujúcemu Býkovi a ak si Býk dovolí viac tolerancie voči často ohromne asertívnemu a vzrušujúcemu Baranovi.

Pochopením zámernej podstaty a účelu prirodzených túžob a túžob toho druhého sa veľa naučia prostredníctvom inšpirácie a obohatenia svojich osobných skúseností vo svojej vlastnej štrukturálnej realite.

Vzájomne sa obdarúvajú novotou, ktorá silne a príťažlivo dodáva.

Pre Býka je napríklad rovnako dôležité naučiť sa, ako riziká a výzvy prinášajú vzrušenie zo života a rastu, ako pre Barana naučiť sa vidieť a ponoriť sa do bohatstva všetkých nuancií v živote, aby skutočne cítil. spokojný.

Sú to rovnako dušu obohacujúce dary, a preto môže byť ich vzťah taký blažený a skutočný pokrok a objav.

Baran prináša neustálu novosť do pocitov, chuti, farby, zvuku a vône života, zatiaľ čo Býk sa stará o to, aby si tieto základné prvky dôkladne vychutnali, ako aj ocenili a ctili pre ich čistú hodnotu.

Ak Býk dokáže oceniť vzrušenie Baranov a trpezlivo ich učiť kráse spomalenia, je pre Barana zabezpečené veľa tepla a bezpečia. Príležitosť s veľkým významom, pretože sa konečne môžu vzdať a dovoliť, aby ich odmena za ich odvážnu prácu vychovala. To upokojuje ich inak nepokojný pocit, že sú nažive, a v takomto pokoji existuje veľký potenciál pre individuálny rast.

A keď Baran vie, ako inšpirovať a zapáliť Býka s ohľadom na ich mierumilovnú a krotkú povahu, otvárajú mnoho dverí rastu a expanzie pre inak tvrdohlavých a niekedy nehybných Býkov.

Toto je silný spôsob, ktorým pridávajú k triumfu svojich najhlbších túžob a „prežijú to“ o niekoľko ďalších stupňov podpory, harmónie a silného povzbudenia.

Ako už bolo povedané, ani jedno zo znamení nemá rado provokovanie alebo nátlak a obe veľmi mladistvým spôsobom prejavia svoju frustráciu tvrdohlavosťou, temperamentom či dokonca agresivitou.

Takže nájsť si čas a mať spoločnú vec je niečo, čo si treba vedome uvedomovať počas celého vzťahu.

Požadovaná sebakontrola nad týmito tendenciami k výbuchu je osobnou zodpovednosťou oboch jednotlivcov, a pokiaľ nie sú ochotní dospieť k svojim zlovestným vzorcom, existuje vysoké riziko, že budú mať veľmi prudké hádky a bitky.

Našťastie pre nich, ako susedné znamenia, majú svoju planétu Merkúr v podobných pozíciách a s najväčšou pravdepodobnosťou vo vzájomnom znamení, čo zvyšuje a umožňuje ich schopnosť zladiť sa v komunikácii pomerne ľahko a rozprávať sa o veciach empatickejšie, komunikatívnejšie a zrozumiteľnejšie.

Ďalšou náročnou dynamikou, ktorá sa môže vyskytnúť, ale nemá riešenie, je žiarlivosť.

Experimentálne flirtovanie Barana je v rozpore s majetníckym symptomatickým správaním vysoko ochranárskeho a oddaného Býka, ktorý rovnako ako Baran musí prekonať značné množstvo neistôt.

Ukazujú to rôznymi spôsobmi a iba s veľkou dávkou súcitu môžu prijať tieto impulzívne a inštinktívne programy a prejaviť dostatočnú starostlivosť, aby sa navzájom podporovali na ceste k suverenite.

Zraniteľnosť romantického zväzku ukazuje tieto skryté slabosti, preto je dôležité už na začiatku vzťahu otvorene a úprimne hovoriť o osobných hraniciach, ktoré sú odrazom toho, čo obaja jednotlivci chránia a strážia.

Čím skôr, tým lepšie pre tieto rozhovory, pretože obaja majú nielen silné štandardy, ale sú aj ako býci v obchode s porcelánom a občas ich nevedome a neúmyselne prekročia.

Táto komunikácia by mala zahŕňať zdieľanie hodnôt týkajúcich sa milostných preferencií, ako sa správať na verejnosti a cítiť rešpekt pri akejkoľvek interakcii s inými ľuďmi a vo všetkých ostatných oblastiach, v ktorých môže Baran s najväčšou pravdepodobnosťou neúmyselne spustiť Býka tým, že zabúda na potreby iných ľudí.

Ich impulzívnosť môže byť vzrušujúca a krásny katalyzátor radosti, ale niekedy má za následok aj unáhlené a/alebo neomalené činy, ktoré prekračujú alebo dokonca provokujú často strnulé a tesné hranice ich býčieho partnera.

Získanie tolerancie je preto kľúčové pre Barana aj Býka, pretože sa pohybujú výrazne odlišnou rýchlosťou a majú také premenlivé potreby. Napríklad Baran bude prirodzene viac vyžadovať pozornosť, a preto hľadá potvrdenie alebo ocenenie mimo vzťahu.

Môžu sa veľa naučiť z milosti a láskavosti v premyslených pohyboch, ktoré Býk robí, a Býk ťaží z toho, že je inšpirovaný k väčšej aktivite a odvráteniu stagnácie tým, že naberie časť odvahy a vôle, ktorú má Baran, aby si ctil svoj vlastný záujem. a svojvoľne žiadať o svoje potreby.

Keď sú obaja ochotní expandovať ako jednotlivci, nemalo by dochádzať k príliš veľkým bojom o moc, napriek nevyhnutnej polarite dynamiky medzi katalyzátorom a stabilizátorom.

Ani jeden z týchto znakov nemá rád mentálne obchádzky a manipulatívne správanie, takže úprimnosť a otvorenosť jeden k druhému bude s najväčšou pravdepodobnosťou ich najväčšou silou.

Ako rada; naučte sa rešpektovať očividné vlastnosti toho druhého a ohroziť svoje potreby až do bodu rovnováhy a vzájomného prospechu.

Pretože v takejto situácii je vzťah medzi Baranom a Býkom veľmi zvláštny.

Viac kompatibility

Baran a Baran Kompatibilita

Baran a Býk Kompatibilita

Baran a Blíženci Kompatibilita

Baran a Rakovina Kompatibilita

Baran a Leo Kompatibilita

Baran a Panna Kompatibilita

Baran a Pound Kompatibilita

Baran a Škorpión Kompatibilita

Baran a Strelec Kompatibilita

Baran a Kozorožec Kompatibilita

Baran a Vodnár Kompatibilita

Baran a Ryby Kompatibilita

Vlastnosti muža zverokruhu:

Muž Baran // Muž Býk // Muž Blíženec // Cancer Man

Muž Lev // Muž Panna // kilový muž // Muž Škorpión

Muž Strelec // Muž Kozorožec // Muž Vodnár // Muž Ryby

Vlastnosti ženy zverokruhu:

Žena Barana // Žena Býk // Žena Blíženec // Žena s rakovinou

Žena Lev // Žena Panna // Žena Váhy // Žena Škorpión

Žena Strelec // Žena Kozorožec // Žena Vodnár // Žena Ryby